Chùm truyện vui Cua Đồng

Lâu nay, bạn đọc xứ Nghệ đã quen thuộc với bút danh Cua Đồng, Công Đùa trên các chuyên mục của báo Nghệ An,...

Chức ông- Quyền bà

  Cơ quan giám đốc - chức ông, Về nhà chức ấy mất tong đâu rồi. Bà nhà quyền lực ngang trời, Bà thét ra lửa , ông...

MỸ THUẬT