Thông báo: Giới thiệu tác phẩm xét giải Hội Nhà văn Việt Nam năm 2021

    Thực hiện công tác xét giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam kính đề nghị quý cơ quan, các tác giả giúp đỡ, giới thiệu cho Hội những tác phẩm hay nhất thuộc các thể loại: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học dịch, Văn học thiếu nhi và Giải thưởng tác giả trẻ (Giải thưởng Tác giả trẻ dành cho các tác giả có tuổi đời dưới 35 tuổi đối với 4 thể loại văn học: Thơ, Văn xuôi, Lý luận Phê bình, Văn học dịch), với các tiêu chí sau:

  1. Được một nhà xuất bản trong nước ấn hành từ tháng 10/2020 (quý 4/2020) đến hết tháng 9/2021 theo hạn nộp lưu chiểu.

2. Tác phẩm do một hoặc hai tác giả đứng tên (không xét các công trình tập thể từ 3 người trở lên, với Giải thưởng Tác giả trẻ chỉ xét cho một tác giả).

Thời gian nhận tác phẩm:

Hạn cuối nhận tác phẩm đề cử là ngày 15/10/2021

Tác phẩm tham dự giải thưởng phải được sự đồng ý của tác giả.

Mỗi tác phẩm dự xét giải xin gửi 03 bản sách kèm theo thư giới thiệu (không ghi lời giới thiệu vào bìa hoặc trang sách).

Công văn, thư giới thiệu và sách xin gửi về:

Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội (nếu gửi dịch vụ bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ trên).

Sách đã gửi dự xét giải không trả lại.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam chân thành biết ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan và các tác giả.

Trân trọng!

Leave a Reply