Thể lệ Cuộc thi bút ký, phóng sự 990 năm Đất và Người Nghệ An

72

Nhân kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An, Báo Lao Động phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự “990 năm đất và người Nghệ An”.

 1. Mục đích:
 • Năm 2020 là năm có các sự kiện trọng đại như kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020), kỷ niệm 990 năm danh xưng Nghệ An (1030 – 2020), 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-2020) …. Thông qua cuộc thi và các phương tiện truyền thông cùa Báo Lao Động nhằm lan toả và làm sâu sắc thêm ý nghĩa to lớn của các sự kiện này; tuyên truyền sâu rộng, tạo hiệu ứng tích cực của toàn xã hội về các thành tựu về kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng và tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của Nghệ An – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng ngân hàng dữ liệu những bài báo, tác phẩm truyền thông chất lượng về du lịch để phục vụ công tác xúc tiến, quáng bá du lịch Nghệ An.
 1. Đề tài:
 • Những góc nhìn đa dạng, sâu sắc, nhân văn về văn hoá của vùng đất xứ Nghệ. Làm rõ hơn những giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của Nghệ An trong dòng chảy văn hoá Việt Nam.

 • Những giá trị lịch sử truyền thống của Nghệ An trong suốt chiều dài của lịch sử dân tộc, những cống hiến to lớn, niềm tự hào và những kỷ niệm không thể nào quên cùa người dân Nghệ An trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

 • Những đề tài liên quan đến sự kiện kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2020; kỷ niệm 990 năm Danh xưng Nghệ An và kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh.

 • Nghệ An hôm nay làm theo lời Bác; quê hương Bác Hồ trên đường đổi mới.

 • Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp Nghệ An để vượt lên khó khăn, quyết tâm thực hiện các mục tiêu phát triền kinh tế – xã hội, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, văn minh, giàu dẹp.

 • Tiềm năng và lợi thế thu hút dầu tư của tỉnh Nghệ An, Nghệ An – những điểm đến hấp dẫn.

 1. Thể loại: Bút ký, phóng sự, ghi chép, ký sự chân dung hoặc phóng sự ảnh.
 2. Yêu cầu về tác phẩm dụ thi:
 • Tác phẩm dự thi phải bảo đảm về chính trị, tư tưởng, văn hóa, mang tính chân thực, chính xác, khách quan, tính phát hiện, hấp dẫn.

 • Mỗi tác phẩm viết không quá 2.000 chữ và ít nhất 3 ảnh, khuyến khích tác phẩm gửi kèm nhiều ảnh; phóng sự ảnh phải là một câu chuyện bằng hình ảnh, có ít nhất 7 ảnh kèm thuyết minh.

 • Nếu là phóng sự nhiều kỳ, mỗi tác phẩm không quá 05 kỳ.

 • Tác phẩm tham gia cuộc thi phải là tác phẩm chưa được đăng phát ở bất kỳ cơ quan báo chí, truyền thông nào.

 • Tác phẩm dự thi ngoài bút danh (nếu có) phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, thư điện tử (email), số tài khoản (nếu có) của tác giả.

 • Tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài dự thi cuộc thi viết “990 năm đất và nguời Nghệ An”.

 1. Quy định về sử dụng tác phầm và trách nhiệm của tác giả dự thi:

5.1. Quy định về sử dụng tác phẩm:

 • Các tác phẩm dự thi nếu đạt yêu cầu, có thể được Ban Tổ chức cuộc thi biên tập để đăng tải phần đầu trong chuyên mục trên trang nhất Báo Lao Động điện tử (Laodong.vn), phần nội dung link ờ trang trong. Tác giả cùa tác phẩm dược đăng tải sẽ được thanh toán nhuận bút theo quy định của Ban Tổ chức.

 • Tác phẩm lọt vào chung khảo sẽ được trao Chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi, được chọn in trong tuyển tập ấn phẩm “990 năm Đất và Người xứ Nghệ”.

 • Tác phẩm đạt giải và tác phẩm dự thi không trả lại cho các tác giả. Tác phẩm dự thi được đăng tải trên Báo Lao Động điện tử thuộc bản quyền của Ban Tổ chức cuộc thi. Ban Tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm dự thi đã đăng tải để phục vụ công tác tuyên truyền.

 • Tác giả chịu trách nhiệm đối với bản quyền tác phẩm tham dự cuộc thi. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải thưởng và giấy chứng nhận.

5.2. Trách nhiệm của tác giả tham dự giải:

 • Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia coi như chấp nhận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi.

 • Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật đối với tác phẩm tham gia dự thi.

 1. Đối tượng dự thi:
 • Các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên (bao gồm tác giả và nhóm tác giả) ở trong và ngoài nước có đù điều kiện hành nghề.

 • Công dân Việt Nam nói chung, người Nghệ An nói riêng ở trong và ngoài nước đủ năng lực và hành vi dân sự.

 • Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

 1. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm:
 • Nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15/6/2020 đến 30/8/2020.

 • Tác phẩm gửi qua thư điện tử, địa chi email: Cuocthixunghe@gmail.com.

 • Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp bài dự thi bị thất lạc khi gửi qua đường bưu điện.

 1. Ban Giám khảo cuộc thi:
 • Ban giám khảo cuộc thi gồm một số thành viên Ban Tổ chức cuộc thi và các nhà báo có kinh nghiệm chuyên môn.

 • Giúp việc cho Ban Giám khảo có Tổ Thư ký và các thành viên giúp việc do Ban Tổ chức cuộc thi thành lập.

 • Ban Giám khảo chịu trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc và tiêu chí chấm giải phù hợp với nôi dung yêu cầu của Thể lệ cuộc thi.

 • Trưởng Ban Giám khảo chủ trì và chịu trách nhiệm trước Ban Tổ chức

 1. Thể thức chấm giải:
 • Tác phẩm dự thi sẽ được Ban Giám khảo chấm qua 2 vòng gồm vòng sơ khảo và chung khảo.

 • Điểm không hợp lệ là điểm của thành viên Ban Giám khảo có chênh lệch từ 1,5 điểm trở lên so với điểm bình quân của các thành viên còn lại.

 • Kết quả điểm của tác phẩm là điểm trung bình cộng các điểm hợp lệ của các thành viên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi xem xét và quyết định các tác phẩm đạt giải theo đề nghị của Ban Giám khảo.

 1. Cơ cấu giải thưởng:
 • 1 Giải Nhất: tiền thưởng kèm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

 • 2 Giải Nhì: tiền thưởng kèm giấy chửng nhận của Ban Tổ chức.

 • 3 Giải Ba: tiền thưởng kèm giấy chửng nhận của Ban Tổ chức.

 • 05 giải Khuyến khích: tiền thưởng kèm giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

 1. Thông báo kết quả dự thi và trao thưởng:

Ban Tổ chức cuộc thi chịu trách nhiệm công bố kết quả cuộc thi và trao thưởng. Danh sách các tác phẩm, tác giả đạt giải sẽ được công bố trên báo Lao Động điện tử (vvww.laodong.vn).

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng vào tháng 9/2020. Ban Tổ chức sẽ có giấy mời gửi các tác giả đạt giải về tham dự buổi lễ tổng kết và nhận giải. Trường hợp tác giả ờ xa hoặc vì lí do khác không đến tham dự, Ban Tổ chức sẽ gửi tiền thưởng và Bằng chứng nhận theo đường bưu điện.

 1. Xử lý đơn thư:
 • Đơn thư phản ánh, kiến nghị, đề xuất: Ban Giám khảo xứ lý theo thẩm quyền.

 • Đơn thư khiếu nại, tố cáo: Ban Giám khảo báo cáo Ban Tổ chức chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Thể lệ cuộc thi “990 năm đất và người Nghệ An”. Ban Tổ chức cuộc thi và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện gửi về Ban Tổ chức cuộc thi để báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Trân trọng!

 

Leave a Reply