Thể lệ Cuộc thi báo chí; Cuộc thi ảnh về chủ đề Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp (2017-2020)

278

Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Cuộc thi được phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, kéo dài từ năm 2017 đến 2020, được trao giải hàng năm và tổng kết vào năm 2020.

I. Cuộc thi báo chí:

 1. Nội dung, chủ đê: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế tập thể trên cả nước; Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới; Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
 2. Hình thức tác phẩm: Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 04 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử. Thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ghi chép, ký báo chí, bài chân dung…

Đối với loại hình báo hình, báo nói: thời lượng mỗi tác phẩm dự thi không quá 60 phút. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài…). Các tác phẩm tham dự phải là các tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020.

 1. Đối tượng dự thi: Là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác. Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả đối với tác phẩm và tính trung thực của tác phẩm dự thi. Mỗi tác giả, nhóm tác giả tham gia dự thi không quá 05 tác phẩm ở mỗi thể loại báo viết, báo điện tử, báo nói và báo hình. Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.
 2. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 20/10/2020.

Các tác phẩm được xét chọn năm 2017: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2017. Các tác phẩm được xét chọn năm 2018: tính từ ngày 21/10/2017 đến ngày 20/10/2018. Các tác phẩm được xét chọn năm 2019: tính từ ngày 21/10/2018 đến ngày 20/10/2019.

Các tác phẩm được xét chọn năm 2020 phục vụ tổng kết cuộc thi: tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020. Các tác phẩm đã được xét chọn các năm trước được tham gia xét chọn tổng kết giai đoạn.

 1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

Các tác phẩm phải đính kèm phiếu ghi theo họ, tên tác giả, tên bút danh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, tiêu đề tác phẩm, thông tin về số phát hành tác phẩm:

Đối với các tác phẩm đãng trên báo in: gửi kèm bài đã đăng trên báo hoặc bản copy có ghi rõ thời gian đăng bài.

Đổi với các tác phẩm đăng trên báo điện tử: in toàn bộ nội dung tác phẩm ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, thời gian đăng, đường link và tệp file kèm theo tới địa chỉ và email của Ban Tổ chức.

Các tác phẩm dự thi phải có chữ ký của tác giả và xác nhận của cơ quan báo chí đã đăng tác phẩm.

Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp” giai đoạn 2017-2020”.

Địa chỉ nhận tác phẩm: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Tác giả có thể gửi qua  thư điện tử: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: nongthonmoi@mard.gov.vn.

Ban tổ chức không trả lại tác phẩm tham dự giải cho tác giả. Ban tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm trong các ấn phẩm tuyên truyền, Kỷ yếu cuộc thi, website Chương trình và các website khác đã được mô tả tại kế hoạch tổ chức cuộc thi (không trả nhuận đăng bài) và đăng, in triển lãm phục vụ cuộc thi, việc sử dụng tác phẩm sẽ tuân thủ Luật bảo hộ quyền tác giả hiện hành.

 1. Cơ cấu giải thưởng:

Giải A: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giải B: 02 giải, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng; Giải C: 03 giải, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng; Giải Khuyến khích: 05 giải, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng.

II. Cuộc thi ảnh:

1.Đối tượng dự thi: Các cá nhân, các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên nghiệp, trong và ngoài nước (không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc và tôn giáo) được quyền tham dự Cuộc thi.

Các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Tổ Thư ký không được gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi.

 1. Chủ đề Cuộc thi: “Chặng đường 10 năm nông thôn mới qua các tác phẩm nhiếp ảnh”.
 2. Nội dung Cuộc thi:

Phản ảnh ánh toàn diện, sinh động các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Ghi nhận các khoảnh khắc độc đáo trong sản xuất, nét đẹp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông mới” trên toàn quốc. Phản ánh các mô hình mới, cách làm sáng tạo, có hiệu quả thiết thực, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến được tuyên dương, công nhận, hình ảnh tiêu biểu về thay đổi cảnh quan, làng xóm, môi trường trong sạch, thân thiện ờ các vùng nông thôn.

Những kết quả nổi bật về xây dựng nông thôn mới, về phát triển kinh tế trên mọi lĩnh vực: nông nghiệp bền vững, làng nghề gắn với du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường, công nghiệp gắn với nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, hoạt động các hợp tác xã, các liên kết hoạt động có hiệu quả, nâng cao thu nhập người dân…

 1. Thể loại các tác phẩm tham gia Cuộc thi:

Tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, truyền thống, không dùng kỹ xảo vi tính; không chấp nhận ảnh chắp ghép, tẩy xóa làm sai lệch hiện thực (trừ ảnh ghép thuộc thê loại panorama).

Tác phẩm dự thi là ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh (sau đây, phóng sự ảnh và nhóm ảnh sẽ gọi chung là ảnh bộ):

 • Ảnh đơn: Mỗi ảnh là một tác phẩm. Trong trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cà ảnh đơn và ành bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh.

 • Ảnh bộ: Mỗi bộ ảnh được coi là một tác phẩm, gồm từ 05 – 09 ảnh. Tác giả phải đánh số thứ tự trong ảnh.

 1. Quy định về tác phẩm dự thi:

Tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bẳt đầu từ 01/01/2010 đến 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác.

 • Tác phẩm ảnh bắt buộc phải có bản thuyết minh chú thích gửi kèm theo, bản thuyết minh phải nêu rõ ý nghĩa của ảnh (nội dung thuyết minh ngắn gọn, không quả 200 chữ).

 • Tác giả gửi ảnh dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp về tác giả, tác phẩm; Đồng thời, sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với các tác phẩm vi phạm về quyền tác giả, tác phẩm.

 • Mỗi tác giả có quyền gửi tham dự Cuộc thi nhiều nhất 20 tác phẩm đối với ảnh đơn và 05 tác phẩm đối với ảnh bộ.

 1. Quy cách ảnh dự thi:
 • Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, phải gửi kèm đầy đủ các thông tin tên tác phẩm (bằng tiếng Việt có dấu): họ tên thật tác giả, nghệ danh, địa chỉ, số điện thoại liên lạc, địa chi email, thời gian chụp ảnh… Không được ghi tên, chữ chìm, địa danh, bo, viền…. trên ảnh.

Ảnh gửi dự thi thuộc dạng file kĩ thuật số phải được định dạng: JPG/ JPEG hoặc PNG, độ phân giải tối thiểu 300dpi, dung lượng từ 5Mb -12Mb (không chấp nhận từ file scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy.

Ảnh in phải có kích thước tối thiểu 20 cm  x 25 cm.

 1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:

email: ntm.tthtqt@gmail.com đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-thon-moi.aspx.

Ảnh in hoặc lưu trên USB gởi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

Thời gian nhận tác phẩm đến trước ngày 02/11/2020.

 1. Cơ cấu giả thưởng:

Giải Đặc biệt: 01 giải, trị giá 20 triệu đồng + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn +Biểu trưng của Ban Tổ chức + chứng nhận.

Giải Nhất: 02 giải, trị giá 15 triệu đồng +Biểu trưng của Ban Tổ chức + chứng nhận.

Giải Nhì: 03 giải, trị giá 10 triệu đồng +Biểu trưng của Ban Tổ chức + chứng nhận.

Giải Ba: 06 giải, trị giá 07 triệu đồng +Biểu trưng của Ban Tổ chức + chứng nhận.

Giải khuyến khích: 15 giải, trị giá 03 triệu đồng +Biểu trưng của Ban Tổ chức + chứng nhận.

Trân trọng!

Ảnh bìa: Hồ Nhật Thành.

Leave a Reply