Thành cổ Vinh trong ảo mờ mây khói

Thành Cổ Vinh được nhà Nguyễn xây dựng năm 1831, là công trình kiến trúc thành lũy lỵ sở. Thành Cổ bao gồm 3 cửa: Cửa Tiền, Cửa Tả và Cửa Hữu. Nằm trong cụm kiến trúc di tích thành cổ có hào thành bao quanh. Cùng ngắm di tích thành cổ từ trên cao.

Tác giả: Sách Nguyễn

Leave a Reply