Tag: Tản văn Hồ Huy

Mái đình tha hương

    Đã nhiều lần tôi ngước mắt lên, đã nhiều lần tôi chùng chân xuống và biết bao lần trong giấc chiêm bao...

Ai là ai của chiêm bao

          Cuối tháng 5 đầu tháng 6 những bụi duối quê mùa bươn bả hóng mưa, hóng tiết hè thanh...