Tag: rằng xanh thăm thẳm

Rừng xanh thăm thẳm

Tôi và Hân học xong Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, được Lâm trường Ngàn Mông tiếp nhận về phòng Tuyên truyền để chuẩn...

MỸ THUẬT