Tag: Mái đình tha hương

Mái đình tha hương

    Đã nhiều lần tôi ngước mắt lên, đã nhiều lần tôi chùng chân xuống và biết bao lần trong giấc chiêm bao...