Tag: Đón Tết Độc lập ở Quỳ Hợp

Đón Tết Độc lập ở Quỳ Hợp

Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Quốc khánh 2/9, bà con nhân dân các dân tộc ở huyện miền núi Quỳ Hợp lại...