Tag: Bánh đa Vĩnh Đức

Thảo thơm bánh đa Vĩnh Đức

Trên đường thiên di từ mấy trăm năm trước, rồi ở lại với mảnh đất khắc nghiệt gió Lào, những người xứ Bắc đã...