Quy chế kết nạp hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An

 

QUY CH XÉT KT NP HI VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định s 228 / QĐ-BCH ngày 13 tháng  9 năm 2019

ca BCH  Hi liên hip VHNT Ngh An)

 

 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Những người có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An, đang làm việc, sinh sống tại Nghệ An, có tư cách công dân, có quá trình và khả năng sáng tác văn học nghệ thuật, có tác phẩm đã được công bố, xuất bản, công diễn bởi một cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tư cách tốt, tán thành Điều lệ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An (Hội LHVHNT), nếu có nguyện vọng đều có thể gia nhập Hội.

 1. XIN VÀO HỘI

Hồ sơ xin vào Hội hợp lệ phải có đầy đủ các yêu cầu:

 1. Đơn xin gia nhập Hội, trong đó có cam kết thực hiện Điều lệ Hội;
 2. Bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan nơi công tác hoặc chính quyền địa phương, kèm 02 ảnh chân dung cỡ 2x3cm;
 3. Bản kê khai tóm tắt quá trình sáng tác, nghiên cứu VHNT, những kết quả đạt được. Bản photocopy các bằng chứng nhận giải thưởng (nếu có) và các tác phẩm tiêu biểu đã được công bố, xuất bản (quy định chi tiết ở mục IV, khoản 3);
 4. Có ý kiến đề nghị của 2 hội viên chuyên ngành mình xin tham gia; Ý kiến của chi hội cơ sở (nếu ở nơi có chi hội).

III. QUY TRÌNH XÉT KẾT NẠP

 1. Trưởng ban chuyên ngành tiếp nhận hồ sơ của người xin vào Hội, kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ, sau đó chuyển cho phòng Hành chính – Tổ chức. Ban chuyên môn của ban chuyên ngành họp, xét hồ sơ, sau đó chuyển hồ sơ (hợp lệ), tác phẩm của người xin vào Hội, biên bản họp đến Ban Thường vụ Hội để xem xét và thống nhất danh sách trước khi trình Ban Chấp hành quyết định. Hội viên sau khi được kết nạp chuyển hồ sơ cho Ban Công tác hội viên lưu giữ.
 2. Ban Chấp hành xét kết nạp hội viên mới được tổ chức mỗi năm một lần trong chương trình hội nghị BCH phiên cuối cùng của năm. Nhận hồ sơ kết nạp trước 02 tháng. Ban chấp hành xem xét, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 3. Những người là hội viên các Hội chuyên ngành VHNT Trung ương, nếu tự nguyện gia nhập Hội liên hiệp VHNT Nghệ An, cần có đơn và giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt về Hội LH VHNT Nghệ An. Các hội viên của các Hội VHNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chuyển về Hội cần có đơn, giấy giới thiệu cắt chuyển hội tịch, thẻ hội viên và hồ sơ hội viên kèm theo. Hội viên già yếu, không còn năng lực và điều kiện hoạt động văn học nghệ thuật thì có thể làm đơn xin nghỉ sinh hoạt. Hội vẫn bảo lưu tư cách hội viên.
 4. Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Ban chấp hành (bằng phiếu kín), Chủ tịch Hội ký quyết định kết nạp. Tuổi của hội viên được tính từ ngày ra quyết định.
 5. Sau khi có quyết định kết nạp, Ban Công tác hội viên quản lí hồ sơ, hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Thường trực Hội quyết định thời gian, hình thức tổ chức lễ kết nạp và trao thẻ hội viên.

 1. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT KẾT NẠP HỘI VIÊN

Ngoài những quy định bảo đảm đầy đủ hồ sơ theo mục II của quy chế này, người xin vào Hội phải có các điều kiện sau :

 1. Độ tuổi xét kết nạp: Không quá 65 tuổi (trường hợp đặc biệt từ 65 tuổi trở lên chỉ áp dụng cho những người có nhiều thành tích trong sáng tác, có sức khỏe, được 100% số phiếu đồng thuận của Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành, được BCH thông qua với 2/3 số phiếu đồng thuận).
 2. Mỗi hội viên chỉ được xét vào 01 Ban chuyên ngành, đăng ký sinh hoạt tại 01 Chi hội cơ sở (nếu có). Trường hợp muốn chuyển sinh hoạt sang chuyên ngành khác hoặc xin thay đổi nơi sinh hoạt phải làm đơn gửi Thường trực Hội xem xét, quyết định.
 3. Tiêu chuẩn tối thiểu để được xét kết nạp vào các chuyên ngành

– Chuyên ngành Văn xuôi: tác giả có sách hoặc tập bản thảo và có ít nhất 04 tác phẩm là tiểu thuyết, truyện ngắn hoặc ký đã được công bố, xuất bản trên báo chí văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên, trong đó ít nhất 01 tác phẩm được đăng trên tạp chí Sông Lam (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử tại chuyên mục Văn học hoặc Giới thiệu tác phẩm mới).

– Chuyên ngành Thơ: có tập sách hoặc tập bản thảo, và có ít nhất 05 bài đã được công bố, xuất bản ở các báo chí văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên, trong đó ít nhất 01 bài thơ được đăng trên tạp chí Sông Lam (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử tại chuyên mục Văn học hoặc Giới thiệu tác phẩm mới). 

– Chuyên ngành Lý lun phê bình: tác giả có sách hoặc tập bản thảo và có ít nhất 04 công trình, bài nghiên cứu, lý luận phê bình đã được công bố, xuất bản trên tạp chí chuyên ngành, báo chí văn nghệ từ cấp tỉnh trở lên, trong đó ít nhất 01 tác phẩm được đăng trên tạp chí Sông Lam (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử tại chuyên mục Phê bình – lý luận).

– Chuyên ngành nhiếp ảnh: phải có đồng thời ít nhất:  03 tác phẩm đã được triển lãm cấp tỉnh do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ; Có 02 tác phẩm được triển lãm cấp khu vực Bắc miền Trung; có 05 tác phẩm đã được công bố, xuất bản tại báo chí văn nghệ cấp tỉnh trở lên; Ưu tiên các tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì, huy chương Vàng, Bạc (triển lãm ảnh khu vực hoặc toàn quốc do Hội NSNA Việt Nam tổ chức).

– Chuyên ngành Mỹ thuật: Có ít nhất 05 tác phẩm , trong đó có 03 tác phẩm được công bố, xuất bản tại triển lãm mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên, ưu tiên tác giả có tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm mỹ thuật Bắc miền Trung, các tác giả có giải thưởng, tặng thưởng về mỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên. Với các tác giả vẽ tranh cổ động: Phải có 8 tác phẩm đã công bố, triển lãm từ cấp tỉnh trở lên, trong đó có ít nhất 05 tác phẩm đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên.

– Chuyên ngành Âm nhc & Múa: Với chuyên ngành sáng tác: có 07 tác phẩm ca khúc, trong đó ít nhất có 03 tác phẩm đã được công bố, xuất bản, biểu diễn từ cấp tỉnh trở lên; Hoặc 03 tiết mục Múa trong đó có 02 tác phẩm đã công bố, biểu diễn từ cấp tỉnh trở lên. Ưu tiên những người có tác phẩm đạt giải thưởng âm nhạc hoặc múa tại các liên hoan hoặc các cuộc thi chuyên nghiệp.

Với chuyên ngành biểu diễn (ca, múa, độc tấu nhạc cụ…): đạt các giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc ở Hội diễn cấp tỉnh, cấp Trung ương; Ưu tiên các danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân.

– Chuyên ngành Sân khấu:  Là tác giả kịch bản sân khấu, có 03 vở kịch ngắn hoặc 01 vở kịch dài đã được xuất bản hoặc dàn dựng, công diễn từ cấp tỉnh trở lên. Là đạo diễn, phải có 02 phim thời lượng từ 30 phút đã được phát sóng, công chiếu từ cấp tỉnh trở lên; hoặc dàn dựng 03 vở kịch đã được công diễn từ cấp tỉnh trở lên, trong đó ít nhất 01 vở đạt giải thưởng từ cấp tỉnh trở lên. Nếu là diễn viên biểu diễn (thanh nhạc, múa, sân khấu) phải qua các lớp đào tạo về chuyên ngành, có từ 03 năm công tác trở lên, đạt giải cao trong các hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, hội diễn nghệ thuật quần chúng của khu vực hoặc toàn quốc.

Ưu tiên tác giả đã có giải thưởng, tặng thưởng về chuyên ngành xin vào Hội.

Quy chế này đã được BCH Hội thông qua tại kỳ họp thứ III, ngày 03 tháng 8 năm 2019./.

 

 Nơi nhận:

– Các ủy viên BTV, BCH, các trưởng ban,

các chi hội trưởng;

– Các bộ phận của Văn phòng Hội;

– Ban kiểm tra (3);

– Lưu HT-TC

 TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

              CHỦ TỊCH

                (Đã ký)

 

 

           Hồ Mậu Thanh

 

 

 

 

Leave a Reply