Pho tượng và viên đá lát

Ảnh minh họa: Chùa Khánh Đối (Hải Phòng) – Nguồn ảnh: Mytour.vn

Trong sân chùa, trầm mặc

Gió vờn nhẹ, miên man

Viên đá lát hất hàm

Nheo mắt hỏi pho tượng:

 

“Tớ và cậu cùng tuổi

Cùng khối đá mà ra

Sao giá trị cách biệt

Sao thân phận khác xa?

 

Thân tớ làm đá lát

Chân người bước lại qua

Làm bạn với cỏ dại

Mặt dính bùn bê tha.

 

Cậu được làm ông tượng

Được ngồi trên bệ cao

Được thiên hạ kính trọng

Ai cũng cúi đầu chào.

 

Tớ nhỏ bé thân mỏng

Chịu làm phận lót đường

Bất công trong Cõi Người

Không bằng trong Cõi Tượng!”

 

Tượng nhẹ nhàng từ tốn:

“Cùng khối đá xẻ ra

Thành đá lát, thành tượng

Công sức khác nhau xa.

 

Thử hỏi, ai không biết

Để có viên đá lát

Thật đơn giản vô cùng

Chỉ cần xẻ bốn nhát!

 

Để làm ra pho tượng

Phải mất hàng năm trời

Công sức biết bao người

Trải qua nhiều công đoạn.

 

Ta chịu ngàn lát xẻ

Chịu hàng vạn mũi khoan

Chịu hàng triệu nhát đục

Đau thấu tận tim gan!

 

Bao mồ hôi đổ xuống

Chai sạn những bàn tay

Dốc hết cả tâm, trí

Mới có bức tượng này”.

 

Đá lát nghe và hiểu

Từ đó hết vân vi

Vui vẻ làm đá lát

Đẹp thêm con đường đi!

Phương Việt

Leave a Reply