Thông báo nhận tác phẩm và đăng ký tham gia Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI

 

THÔNG BÁO

Thu nhận tác phẩm tham gia Giải thưởng Văn học Nghệ thuật

Hồ Xuân Hương lần thứ VI – năm 2021

    Thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh Nghệ An ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An thông báo việc tiếp nhận tác phẩm/cụm tác phẩm tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương lần thứ VI- năm 2021, nội dung như sau:

  1. Về tác giả tham dự giải thưởng

Theo Điều 3 Quy chế Xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Hồ Xuân Hương (Ban hành kèm theo Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An).

  1. Quy cách tác phẩm tham dự giải thưởng

2.1.  Tác phẩm, công trình tham dự giải thưởng phải là tác phẩm, công trình đã được các cơ quan tổ chức văn hóa, văn học nghệ thuật từ cấp tỉnh trở lên công bố, xuất bản trong thời gian 05 năm; cụ thể từ ngày 01/12/2015 đến ngày 19/5/2020.

2.2. Quy định về tác phẩm, công trình theo từng chuyên ngành:

a) Văn xuôi: Mỗi tác giả/nhóm tác giả gửi 01 tác phẩm (gồm 05 bản, trong đó ít nhất 03 bản gốc).

b) Thơ: Mỗi tác giả/nhóm tác giả gửi 01 tác phẩm (gồm 05 bản, trong đó ít nhất 03 bản gốc).

c) Lý luận phê bình: Mỗi tác giả/nhóm tác giả gửi 01 tác phẩm (gồm 05 bản, trong đó ít nhất 03 bản gốc).

d) Sân khấu: Kịch bản Sân khấu đã được dàn dựng: gửi 01 tác phẩm (hoàn thiện trên đĩa VCD, USB ghi hình biểu diễn, kèm 05 bản in kịch bản trên giấy A4). Nếu là tập kịch bản đã xuất bản: gửi 01 tác phẩm ( gồm 05 bản, trong đó ít nhất 03 bản gốc).

đ) Mỹ thuật: Tác giả/nhóm tác giả gửi tối đa 03 tác phẩm (gửi ảnh chụp tác phẩm, kích cỡ ảnh có cạnh lớn nhất là 24 cm, đồng thời gửi file để chấm vòng sơ khảo; các tác giả có tác phẩm được vào chấm chung khảo phải gửi tác phẩm gốc).

e) Âm nhạc: Mỗi tác giả/ nhóm tác giả gửi tối đa 03 tác phẩm (tác phẩm âm nhạc đánh máy trên giấy khổ A4 và được hoàn thiện trên đĩa CD, USB).

g) Nhiếp ảnh: Tác giả/ nhóm tác giả gửi tối đa 05 tác phẩm (ảnh đơn hoặc ảnh bộ, ảnh đơn mỗi ảnh là 1 tác phẩm, ảnh bộ mỗi bộ được xem là 01 tác phẩm). Tác phẩm ảnh đơn được in trên giấy ảnh cỡ 30 cm x 45 cm, ảnh bộ được trình bày và in trên giấy ảnh cỡ 40cm x 60 cm, ảnh không được bo, viền; đồng thời gửi file. Nếu là tập sách ảnh đã được xuất bản thì gửi 02 bản in (kèm theo file ảnh).

h) Múa: Mỗi tác giả/ nhóm tác giả gửi tối đa 02 tác phẩm (hoàn thiện trên đĩa VCD, USB ghi hình biểu diễn, mỗi tác phẩm có độ dài tối thiểu 6 phút).

i) Văn nghệ dân gian: Mỗi tác giả/nhóm tác giả gửi 01 tác phẩm (gồm 05 bản, trong đó ít nhất 03 bản gốc).

Hộp thư giao dịch, giải đáp các vấn đề liên quan đến Giải Hồ Xuân Hương: hoilhvhntnghean@gmail.com

  1. Hồ sơ dự giải

Hồ sơ của tác giả/đồng tác giả gửi tham dự xét Giải thưởng gồm:

1) Bản đăng ký đề nghị xét tặng Giải thưởng (theo mẫu đính kèm).

Đối với tác phẩm, công trình có đồng tác giả thì bản đăng ký đề nghị xét tặng giải thưởng phải có chữ ký của tất cả các tác giả. Việc phân chia tiền thưởng (nếu đạt giải) do các tác giả tự thoả thuận.

2) Bản tóm tắt nội dung chủ yếu của tác phẩm, công trình kèm theo các thông tin cơ bản về năm, tháng được xuất bản, công bố, công diễn, khánh thành, sử dụng tác phẩm (các tài liệu, giấy chứng nhận minh chứng đi kèm nếu có).

3) Bản sao có chứng thực Quyết định khen thưởng hoặc Giấy chứng nhận Giải thưởng (đối với các tác phẩm đã có giải).

  1. Thời gian và địa điểm nhận tác phẩm

Thời gian tiếp nhận tác phẩm: Tính từ 20 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021 (nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện).

Hồ sơ ghi rõ: Tác phẩm dự xét tặng giải thưởng VHNT Hồ Xuân Hương.

Địa điểm nhận tác phẩm: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, Số 6, đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Mẫu đăng ký:

                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

THAM DỰ XÉT GIẢI THƯỞNG VHNT HỒ XUÂN HƯƠNG LẦN THỨ VI

(2015-2020)

I. Thông tin cá nhân: (tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả):

– Họ và tên: (khai sinh):………………………

– Bí danh, bút danh:……………………………

– Giới tính:…………………………… ………………

– Ngày, tháng, năm sinh:……………………

– Số chứng minh nhân dân  …..Ngày cấp:…

Nơi cấp…………………………………………………

– Đơn vị công tác (nếu có):…………………

– Địa chỉ liên hệ:…………………… ……………

– Điện thoại:…………………… …………………

– Thư điện tử (Email):……………………….

– Tên tài khoản:……………Số tài khoản……………

II. Thông tin các đồng tác giả: (đối với nhóm tác giả)

(Bao gồm: Họ và tên, năm sinh, bút danh,  địa chỉ liên hệ)

1………………………………………………

2………………………………………………

3……………………………………………

III. Thông tin tác phẩm:

– Tên tác phẩm:……………………

– Thể loại:…………………………….

– Kích thước:………………………

– Ngày, tháng, năm công bố hoặc xuất bản:  ………….

– Cơ quan tổ chức, công bố hoặc xuất bản:……………

………………………………………………………………………………………

– Đã đạt giải thưởng (cấp tỉnh trở lên, kèm theo bản sao có chứng thực giấy chứng nhận giải thưởng hoặc khen thưởng đó):……………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Tôi/chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin nêu trên./.

 ……ngày……tháng…. năm ……

Tác giả/ nhóm tác giả

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Leave a Reply