NSND Lê Bá Tùng: Sống đời mình trên sân khấu tuồng

T.V “Tôi đã mở mắt chào đời giữa thành phố Vinh…. Thuở bé, tôi chưa hiểu biết gì về cuộc sống, nhưng đã chịu ảnh...