Ngắm tranh trên Tạp chí Sông Lam số 7

Tạp chí Sông Lam số 7 mục Mỹ thuật giới thiệu tranh của các họa sỹ: Phạm Nhật Chinh, Bá Siếu, Hoàng Hải Thọ, Trọng Hiệp và Quang Toàn. Mời độc giả cùng xem tranh và thưởng thức những mỹ cảm mà hội họa mang lại !

*****

 

Bình minh đang lên (tổng hợp)- Phạm Nhật Chinh
Lạch Cờn (sơn dầu)- Quang Toàn
Lên nương (lụa)- Bá Siếu
Nàng sen (tổng hợp)- Nguyễn Trọng Hiệp
Phân xưởng phân lân (sơn dầu)- Hoảng Hải Thọ

BBT

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 7/ 2020)

Leave a Reply