Mời dự Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020

151

GIẤY MỜI

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An trân trọng kính mời các đồng chí tới dự Hội nghị Tổng kết công tác Văn học Nghệ thuật năm 2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021; Trao tặng các giải thưởng và Lễ kết nạp hội viên mới.

Thành phần kính mời:

  • Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

  • Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

  • Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao;

  • Đại diện Phòng PA 03- Công an tỉnh;

  • Ủy viên Ban Chấp hành Hội; Ban Kiểm tra;

–  Chi hội trưởng các Chi hội cơ sở;

–  Hội viên được tặng Kỷ niệm chương;

–  Hội viên được khen thưởng trong năm 2020;

  •  Hội viên mới kết nạp.

Thời gian:  1 buổi, bắt đầu từ 8h30′, ngày 22/01/2021 (thứ 6).

 Địa điểm:  Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An – Số 6, Đào Tấn, TP. Vinh.

  Trân trọng kính mời!

 TM. BAN THƯỜNG VỤ

 CHỦ TỊCH

    Hồ Mậu Thanh

         

Leave a Reply