Gửi bài

    MỸ THUẬT

    Tranh Trâu của họa sỹ Nguyễn Đình Truyền

    Hình ảnh con trâu gắn liền với cuộc sống của người nông dân Việt Nam, được xem là ''đầu cơ nghiệp'' với bản tính...