Không được hạ cánh an toàn

127
                              Hạ cánh không an toàn. Nguồn: Tuổi trẻ cười

Khi ông “ hạ cánh an toàn”

Việc riêng ông đã lo toan xong rồi

Con cháu cắm chốt khắp nơi

Của công thu vén chỉ ngồi mà ăn

Nhà riêng ông cất mấy tầng

Của ăn, của để muôn phần thảnh thơi

Báo chí họ nói mặc đời

Công nhân kêu cứu ông thời chẳng lo

Kinh doanh, sản xuất lỗ to

Quỹ công cạn kiệt, của kho vơi dần

Thanh tra tài sản quỹ công

Ông đã “ hạ cánh” nên không can gì …

Tuy rằng ông đã ra đi

Nhưng nay pháp luật vẫn truy đến cùng

Vạch trần tội lỗi của ông

Đừng hòng “hạ cánh”, chớ mong “an toàn”!

 Vũ Ba Lan

Leave a Reply