Hội viên Chi hội Yên Thành

66

 

Chi hội trưởng: Nhà thơ Ngô Đức Tiến

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
1 Phan Xuân Hậu Xóm Phan Đăng Lưu, Hoa Thành, Yên Thành01656372760
2 Hoàng Thị Thu Hà Trường THCS Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An
3 Nguyễn Thị Hoà Làng Phan, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An: ĐT 0948946266
4 Lăng Hồng Quang Xóm Tân Xuân, Xuân Thành, Yên Thành. N.A. ĐT: 0987556377
5 Ngô Đức Tiến Xóm Tân Xuân, Xuân Thành, Yên Thành. N.A. ĐT: 0987556377
6 Phan Đăng Hải Xóm 4, Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An- ĐT: 0974913929
7 Phan Bá Hàm Hưu trí  Nam Thành, Yên Thành, Nghệ An. Đt: 0383863849
8 Huy Huyền Xóm Đông Phú, Xã Trung  Thành, Yên Thành, Nghệ An. Đt: 01633326949
9 Nguyễn Tiến Dũng Xã Văn Thành, Yên Thành, NA. ĐT: 0915880170. Email: tiendungyt@gmail.com.vn
10 Thầy Nguyễn Việt Hòa Xóm Kim Chi, Xã Đô Thành, Yên Thành, NA.. ĐT: 0984910718- Email: Viethohs@gmail.com
11 Phan Thế Phiệt Xóm 3, Xã Hoa Thành, Huyện Yên Thành, NA. .. ĐT: 01697586174
12 Bùi Đức Tuấn Xóm 4 xã Viên Thành, Yên Thành NA. Đt 0982882471. Email: ductuan1959@gmail.com.vn
13 Hồ Các Bắc Thành, Yên Thành, Nghệ An. ĐT; 0958170302
14 Phan Thị Hiền Đài PTTH Yên Thành, 0918.924.889
15 Trần Văn Mười Xóm Đông yên, Xã Phúc Thành, Yên Thành,  Nghệ An- ĐT: 0986 493 126
TỔNG 14

Leave a Reply