Hội viên Chi hội Thanh Chương

58

 

Chi hội trưởng: Trần Đình Hà

TT Họ và tên Địa chỉ Ghi chú
1 Nguyễn Bá Canh Xóm 1, xã Thanh Tiên, Thanh Chương, Nghệ An- ĐT: 01666.127.955
Nguyễn Thị Kim Cúc Xóm Thạch Sơn, xã Đồng Văn, Thanh Chương,0835083071
2 Ánh Hồng Khối 10, Thị trấn Thanh Chương, N.A. ĐT: 0973497282
3 Trần Đình Hà Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Chương- ĐT: 0987644913
5 Trần Văn Phong

(Chương Thanh Phong)

Thôn Thanh Tân, Thành Hưng, Thanh Chương NA. Đt: 09759033662
6 Lê Trường Thi Trường PTCS  Thanh Thịnh, Thanh Chương, N.A. ĐT: 0976092800

 

Leave a Reply