Hội viên Chi hội Quỳnh Lưu

63

 

Chi Hội trưởng: Nhà văn Hồ Ngọc Quang

TT Họ tên Địa chỉ Ghi chú
1 Xuân Chuẩn Khối 3, Thị Trấn Cầu Giát- Quỳnh Lưu- NA. ĐT: 01699267271
2 Trần Cải Xã Quỳnh Long- Quỳnh Lưu- Nghệ An. ĐT: 0945887242
3 Phan Nam Khối 3- Thị Trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu- NA: 0936377155
4 Nguyễn Ngọc Lợi Khối 10, Thị Trấn Cầu giát, Quỳnh Lưu, NA.. ĐT: 0912221045
5 Đậu Phi Nam Khối 2, Thị trấn Cầu giát, Quỳnh Lưu, N.A. ĐT: 0915856882
6 Nguyễn Xuân Long (Lam Kiều) Xóm 5, Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đt: 02383643023
7 Hồ Lan Khối Thịnh Mỹ, p Quỳnh Thiện tx Hoàng Mai. 0969922348; 0911173123
8 Hồ Ngọc Quang Đài  PTTH Quỳnh Lưu- Nghệ An.. ĐT: 0915654290
9 Nguyễn Đông Thành Thôn 1, xã Quỳnh Mỹ, Quỳnh Lưu, Nghệ An.. ĐT:
10 Nguyễn Xuân Long (Lam Kiều) Xóm 5, Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đt: 02383643023
11 Hồ Phi Hùng Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu
12 Kim Tuấn Xã Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.. ĐT:
13 Trương Quang Thứ Quỳnh Lập, Quỳnh Lưu- Nghệ An. ĐT: 016835487600
14 Trần Đình Khuê xã Quỳnh Hồng- Quỳnh Lưu- Nghệ An. ĐT: 01694827186.
15 Ngọc Toàn Xóm 1, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ĐT: 02383641407
16 Hồ Xuân Tùng Xóm 4, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An, 0973644116
17 Ngọc Toàn Xóm 1, Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An, ĐT: 02383641407
18 Hồ Nhật Thành Trung tâm văn hoá huyện Quỳnh Lưu- Nghê An. ĐT: 0983027291.
19 Trần Tố Xóm 3, Xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. ĐT: 02383642819

 

Leave a Reply