Hội viên Chi hội Diễn Châu

46

Chi hội trưởng: Nhà văn Cao Khoa

TT Họ và tên Địa chỉ
1 Nguyễn Trọng Bản Khối 6, Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An. Đt: 0962457359
2 Trần Thanh Dũng Đường tái định cư, Diễn Thành, Diễn Châu, NA0338718671
3 Trần Ngọc Cảnh Xóm Trung Phú, Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ AN. ĐT: 01658285534
4 Nguyễn Văn Bá Xã Diễn Đoài, Diễn Châu, Nghệ An. 01698078691
5 Cao Văn Khoa Xóm 2, Xã Diễn Tân, H. Diễn Châu, Nghệ An- ĐT: 0989521672
6 Trương Thị Loan Xóm 1, Trưởng Trung học phổ thông Diễn châu 3- Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn Châu- NA-  ĐT:
7 Phạm thị Liêu (Mai Liêu) Khối 4, Thị Trấn Diễn Châu,  Nghệ An. ĐT: 0989189456
8 Cao Xuân Thưởng Xóm 5, Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An 0989264200
9 Thanh Hải Hiệu ảnh Thanh Hải (Hường) Thị trấn huyện Diễn Châu- N.A.. ĐT: 0913360109
10 Hoàng Như Nhiêm Xóm 4, Diễn Mỹ, Diễn Châu, Nghệ An
11 Đặng Quang Liễn Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ An- 091658599106
12 Nguyễn Khắc Phiên Xóm 7, Xã Diễn Phúc, Diễn Châu, Nghệ An. ĐT: 0979734683
13 Cao Khắc Tương Xóm 3 Tây Thọ, Diễn Thọ, Diễn Châu NA. Đt 0947918188
14 Lê Đức Hạnh Xóm 1, Diễn Kỷ, Diễn Châu, Nghệ An. ĐT: 01688342456
15 Thái Viết chính Xóm 4, Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An đt: 0976242047
16 Nguyễn Văn Toàn Xóm 8, Diễn Xuân, Diễn Châu, NA, 0915129629
17 Vũ Ba Lan thôn Tràng Thân, Diễn Phúc, Diễn Châu NA 0912301181
18 Trần Hữu Vinh Diễn Vạn – Diễn Châu – Nghệ An
Tổng 18 Hội viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply