Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An kết nạp 14 hội viên mới

134

Căn cứ kết luận kỳ  họp Ban Thường vụ ngày 10/11/2020, kỳ họp Ban Chấp hành ngày 11/11/2020, Ban chấp hành Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An đã ra quyết định số 39/QĐ-BCH ngày 4/1/2021 kết nạp 14 hội viên vào các chuyên ngành: Thơ, Lý luận phê bình, Âm nhạc – Múa, Ảnh của Hội.

Ban chấp hành Hội họp Kỳ họp Qúy III năm 2020 thông qua nội dung bỏ phiếu kết nạp hội viên năm 2021.

Đây là những trường hợp có đầy đủ hồ sơ, đạt tiêu chuẩn theo Quy chế kết nạp hội viên của Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An, có những đóng góp vào phong trào văn học nghệ thuật tỉnh nhà, có nhiều tác phẩm đăng trên Tạp chí Sông Lam và các báo chí văn nghệ trong, ngoài tỉnh.

DANH SÁCH HỘI VIÊN MỚI

TT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ
I BAN THƠ    
1 Phạm Hùng 1955 P. Nghi Hòa, Cửa Lò
2 Nguyễn Thị Kim Thoa 1959 P. Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa
3 Nguyễn Thị Phương 1964 Quỳnh Hồng, Quỳnh Lưu
4 Nguyễn Hữu Quyền 1953 P. Cửa Nam, TP Vinh
5 Trần Quang Diện 1954 P. Đội Cung, Tp. Vinh
6 Nguyễn Viết Lợi 1950 P. Quang Trung, Thành phố Vinh
7 Đinh Hải Lợi 1952 Thị trấn Thanh Chương
8 Đinh Trọng Thuật 1956 Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu
II ẢNH    
9 Nguyễn Ngọc Cường 1985 Xuân Hòa, Nam Đàn
10 Nguyễn Duy Sơn 1973 Hưng Đông, thành phố Vinh
III LÝ LUẬN PHÊ BÌNH    
11 Nguyễn Hoài Nguyên 1958 P. Lê Lợi, thành phố Vinh
12 Phan Mậu Cảnh 1957 P. Bến Thủy, thành phố Vinh
IV ÂM NHẠC – MÚA    
13 Quế Thị Thương 1983 Đoàn ca múa Dân tộc Nghệ An
14 Dương Xuân Huyền 1972 Đoàn Văn công Quân khu IV

 

PV.

Leave a Reply