Quy chế hỗ trợ sáng tác

  QUY CHẾ CHI TIÊU HỖ TRỢ Sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật giai đoạn 2016-2020 Của Hội LH. Văn học nghệ...

MỸ THUẬT

Tranh Trâu của họa sỹ Nguyễn Đình Truyền

Hình ảnh con trâu gắn liền với cuộc sống của người nông dân Việt Nam, được xem là ''đầu cơ nghiệp'' với bản tính...