Chi hội Thái Hòa

66

 

Chi hội trưởng: Nhà thơ Trần Hà

TT Họ và tên Địa chỉ
1 Ngô Trí Tuyển Khối Quang Trung, phường Quang Tiến, Tx Thái Hòa, Nghệ An
2 Nguyễn Trung Thành Khối Đồng Tâm 1, Tx Thái Hòa, Nghệ An. .. ĐT
3 Trần Hà Xóm 3, P. Long Sơn, Tx Thái Hoà, Nghê An.
4 Dương Tiến Ngọc Khối Tây Hồ 2, phường Quang Tiến, Tx Thái Hòa, Nghệ An
5 Lý Thu Thảo Khối Dốc Cao- P. Quang Trung- Thị xã Thái Hoà.

 

Leave a Reply